Zwembad de Watertuin vindt dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport en bewegen. Daarom zetten wij in op een veilige sport- beweeg- en leeromgeving. Hier vind je alle informatie waarmee wij samen met onze verenigingen gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aanpakken.

Beleid Grensoverschrijdend Gedrag binnen het zwembad en de vereniging

Als zwembad of als vereniging is niets zo fijn als je kan zeggen dat je een geoliede machine bent die haar zaakjes goed op orde heeft. Daar hoort ook bij dat de fysieke en sociale veiligheid gegarandeerd wordt, zowel voor leden als voor bezoekers. Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp, waarvan elke zwembad en vereniging hoopt dat het bij hen niet voorkomt. Maar de kop in het zand steken en het er maar niet over hebben, is niet de oplossing. Als zwembad de Watertuin volgen wij de gedragscode van de zwembadbranche.

Gedragscode

Zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen streven naar een klimaat zonder ongewenste intimiteiten. Ze vinden het belangrijk dat ongewenst gedrag binnen de zwembranche wordt voorkomen en bestreden. De Gedragscode Zwembranche geeft een objectieve norm wat wel en niet kan. Er staat beschreven hoe de zwemonderwijzer in het vak hoort te staan en wat ouders, bezoekers en collega’s mogen verwachten. Het geeft het (zwembad)personeel, vrijwilligers, ouders en kinderen houvast en bescherming.

Zwembadmedewerkers kunnen in situaties komen die de privacy van bezoekers raken, denk bijvoorbeeld aan kleedkamers en doucheruimten. De omgang tussen zwemonderwijzers en zwemleerlingen laat zich niet tot in detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp (denk hierbij aan bezoekers met een beperking). Lichamelijk contact is ook nodig bij voorkoming van verdrinking of een andere onveilige situatie en bij handhaving van de orde en veiligheid.

Het verdient aanbeveling om uitgangspunten en gedragsregels vast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van zwemonderwijzers en andere (zwembad) medewerkers in concrete situaties. Het doel is om alle betrokken personen te beschermen.

Klik hier om de Gedragscode Zwembranche te bekijken. De Gedragscode Zwembranche is ontwikkeld door de Nationale Raad Zwemveiligheid in samenwerking met diverse partijen binnen de Werkgroep sociale veiligheid zwembranche.

Centrum Veilige Sport

Ondanks het bestaan van de Gedragscode Zwembranche kan er voor, tijdens of na de zwemles sprake zijn van gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Denk hierbij aan pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Een zwemles hoort sociaal veilig te zijn voor een kind. Grensoverschrijdend gedrag hoort daar niet thuis.

Licentiehouders Nationale Zwemdiploma’s moeten zorgen dat er alles aan gedaan wordt om ongewenste zaken te voorkomen. Zo hebben alle lesgevers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en werken ze volgens de hierboven beschreven Gedragscode Zwembranche. Ondanks deze maatregelen kan het gebeuren dat het fout gaat of dat een ouder twijfels heeft maar niet goed weet wat hij of zij hiermee moet doen. (Ouders/verzorgers van) kinderen die les krijgen van een Licentiehouder Nationale Zwemdiploma’s van de Nationale Raad Zwemveiligheid kunnen in dat geval kosteloos een beroep doen op het Centrum Veilige Sport Nederland, onderdeel van het NOC*NSF (www.centrumveiligesport.nl).

Wil je iets melden of contact met ons opnemen?

Neem dan contact op met Patrick Vermeulen, directeur bestuurder van het accommodatiebedrijf Rucphen B.V. waar het zwembad De Watertuin onderdeel van uit maakt. Dat kan via patrick@de-watertuin.nl.

Er kan ook contact worden opgenomen met het Centrum Veilige Sport. Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Centrum Veilige Sport opgezet. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. Dus zit je ergens mee? Centrum veilige sport is alle werkdagen bereikbaar. Contactgegevens Centrum Veilige Sport